شرکت مسیر دام ایرانیان


امروز  :   
 

با سلام و خسته نباشيد .

در اين قسمت توليد كنندگان و خريداران مي توانند محصول مورد نظر را به تفكيك خريد يا فروش و نوع محصول ثبت نمايند چنانچه خريدار نياز به محصولي داشته باشد كه فروشنده آن را ثبت كرده باشد بصورت خودكار در ليست خريدار و فروشنده اضافه مي گردد و ميتوانند براي معامله با هم ارتباط برقرار كنند .

شرايط ثبت نام :

ثبت نام كننده بايد كليه مشخصات خود را دقيق وارد نمايد و در صورت ناقص پر كردن مطالب خواسته شده ثبت نام ايشان كامل نخواهد شد و كليه عواقب ناشي از عدم صحت مشخصات يا حوضه كاري بر عهده ثبت نام كننده خواهد بود .

ثبت نام به دو صورت عضو عادي و عضو ويژه صورت مي گيرد .

1 - عضو عادي كسي است كه مي تواند هم محصول خود را ثبت نمايد و هم پيشنهاد خريد يا فروش بدهد و اگر محصول مشتركي براي خريد و فروش باشد در ليست اضافه مي شود . ولي با خريدار يا فروشنده نمي تواند تماس برقرار كند  و چنانچه اين سيستم بازار يابي را پسنديد مي تواند عضو ويژه گردد .

2- فرق عضو ويژه با عضو عادي در دسترس بودن شماره تماس و ارتباطات ديگر مي باشد .
 براي اين منظور به قسمت پرداخت در صفحه اصلي برويد و مبلغ تعيين شده را واريز و ثبت نمايد تا عضويت شما در پايان روز اعمال شود .

3 - كساني كه بصورت عادي عضو مي باشند مي توانند براي تغيير كاربري به عضويت ويژه درآمده و نياز به ثبت نام دوباره نمي باشد .
مبلغ مورد نياز را واريز و ثبت مي نمايند .